Type Alias polars_core::prelude::IdxArr

pub type IdxArr = PrimitiveArray<u32>;

Aliased Typeยง

struct IdxArr { /* private fields */ }